slide 1
Slide 2
slide03
SLIDE4
HINH CHAY 1

Khóa điện tử | Khóa vân tay | Khóa thẻ từ | Khóa mật mã | locks-door | Digital

Khóa điện tử | Khóa vân tay | Khóa thẻ từ | Khóa mật mã | locks-door | Digital

Phone          HOTLINE
    0902.914.222

Quà tặng    ƯU ĐÃI KHÁCH HÀNG
GIẢM GIÁ CHO KHÁCH QUEN

Sửa chữa     LẮP ĐẶT MIỄN PHÍ
NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC

Bảo hành    HỖ TRỢ
BẢO HÀNH 24/24

KHÓA THẺ TỪ HIONE M-1200
Mã số: HIONE M-1200
198

KHÓA THẺ TỪ HIONE M-1200

2,860,000 đ
KHÓA THẺ TỪ HIONE M-1100
Mã số: HIONE M-1100
184

KHÓA THẺ TỪ HIONE M-1100

2,680,000 đ
KHÓA THẺ TỪ HIONE H-7000
Mã số: HIONE H-7000
152

KHÓA THẺ TỪ HIONE H-7000

7,500,000 đ
KHÓA VÂN TAY HIONE H-7090
Mã số: HIONE H-7090
188

KHÓA VÂN TAY HIONE H-7090

9,000,000 đ
KHÓA THẺ TỪ HIONE H-5000
Mã số: HIONE H-5000
155

KHÓA THẺ TỪ HIONE H-5000

5,800,000 đ
Khóa thẻ từ HIONE H-5100
Mã số: HIONE H-5100
156

Khóa thẻ từ HIONE H-5100

5,800,000 đ
Khóa điện tử HAFELE ER4800-TC
Mã số: HAFELE ER4800-TC
529

Khóa điện tử HAFELE ER4800-TC

3,970,000 đ
4,180,000 đ
Khóa điện tử HAFELE EL8000-TC
Mã số: HAFELE EL8000-TC
599

Khóa điện tử HAFELE EL8000-TC

5,900,000 đ
6,600,000 đ
Khóa điện tử HAFELE EL9000-TCS
Mã số: HAFELE EL9000-TCS
524

Khóa điện tử HAFELE EL9000-TCS

10,400,000 đ
11,600,000 đ
Khóa cửa vân tay Gateman F10
Mã số: Gateman F10
5006

Khóa cửa vân tay Gateman F10

4,500,000 đ
5,000,000 đ
KHÓA VÂN TAY HIONE H-7090
Mã số: HIONE H-7090
188

KHÓA VÂN TAY HIONE H-7090

9,000,000 đ
Khóa cửa vân tay Samsung SHS-P808
Mã số: Samsung SHS-P808
255

Khóa cửa vân tay Samsung SHS-P808

Khóa điện tử HAFELE EL9000-TCS
Mã số: HAFELE EL9000-TCS
524

Khóa điện tử HAFELE EL9000-TCS

10,400,000 đ
11,600,000 đ
Khóa cửa vân tay Gateman F10
Mã số: Gateman F10
5006

Khóa cửa vân tay Gateman F10

4,500,000 đ
5,000,000 đ
Khóa vân tay SamSung SHS-P718
Mã số: SHS-P718
2189

Khóa vân tay SamSung SHS-P718

9,900,000 đ
11,500,000 đ
Khóa cửa vân tay Samsung SHS-H705
Mã số: SHS-H705
3396

Khóa cửa vân tay Samsung SHS-H705

8,480,000 đ
9,300,000 đ
KHÓA CỬA VÂN TAY KABA EF-780 ( HAFELE )
Mã số: EF-780
983

KHÓA CỬA VÂN TAY KABA EF-780 ( HAFELE )

18,500,000 đ
24,000,000 đ
KHÓA VÂN TAY GATEMAN Z10-FD
Mã số: Gateman Z10-FD
542

KHÓA VÂN TAY GATEMAN Z10-FD

6,200,000 đ
Khóa cửa vân tay H-Gang Prisma M701
Mã số: PRISMA M701
4049

Khóa cửa vân tay H-Gang Prisma M701

4,100,000 đ
KHÓA VÂN TAY YALE YDR 4110
Mã số: YALE YDM 4110
1399

KHÓA VÂN TAY YALE YDR 4110

8,460,000 đ
KHÓA THẺ TỪ HIONE M-1200
Mã số: HIONE M-1200
198

KHÓA THẺ TỪ HIONE M-1200

2,860,000 đ
KHÓA THẺ TỪ HIONE M-1100
Mã số: HIONE M-1100
184

KHÓA THẺ TỪ HIONE M-1100

2,680,000 đ
KHÓA THẺ TỪ HIONE H-7000
Mã số: HIONE H-7000
152

KHÓA THẺ TỪ HIONE H-7000

7,500,000 đ
KHÓA THẺ TỪ HIONE H-5000
Mã số: HIONE H-5000
155

KHÓA THẺ TỪ HIONE H-5000

5,800,000 đ
Khóa thẻ từ HIONE H-5100
Mã số: HIONE H-5100
156

Khóa thẻ từ HIONE H-5100

5,800,000 đ
Khóa điện tử HAFELE ER4800-TC
Mã số: HAFELE ER4800-TC
529

Khóa điện tử HAFELE ER4800-TC

3,970,000 đ
4,180,000 đ
Khóa điện tử HAFELE EL8000-TC
Mã số: HAFELE EL8000-TC
599

Khóa điện tử HAFELE EL8000-TC

5,900,000 đ
6,600,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHS-2920
Mã số: SHS-2920
5053

Khóa điện tử Samsung SHS-2920

3,200,000 đ
3,550,000 đ
Khóa điện tử EPIC TRIPLEX - 3WAY
Mã số: TRIPLEX 3WAY
1097

Khóa điện tử EPIC TRIPLEX - 3WAY

4,000,000 đ
4,380,000 đ
KHÓA ĐIỆN TỬ SAMSUNG SHS-D600
Mã số: SHS-D600
878

KHÓA ĐIỆN TỬ SAMSUNG SHS-D600

4,380,000 đ
Khóa cửa vân tay Samsung SHS-P808
Mã số: Samsung SHS-P808
255

Khóa cửa vân tay Samsung SHS-P808

Khóa điện tử Samsung SHS-2920
Mã số: SHS-2920
5053

Khóa điện tử Samsung SHS-2920

3,200,000 đ
3,550,000 đ
KHÓA ĐIỆN TỬ SAMSUNG SHS-D600
Mã số: SHS-D600
878

KHÓA ĐIỆN TỬ SAMSUNG SHS-D600

4,380,000 đ
Khóa vân tay SamSung SHS-P718
Mã số: SHS-P718
2189

Khóa vân tay SamSung SHS-P718

9,900,000 đ
11,500,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHS-H625
Mã số: SHS-H625
2683

Khóa điện tử Samsung SHS-H625

6,000,000 đ
Khóa cửa vân tay Samsung SHS-H705
Mã số: SHS-H705
3396

Khóa cửa vân tay Samsung SHS-H705

8,480,000 đ
9,300,000 đ
Khóa điện tử cửa kính Samsung SHS-G517/G510
Mã số: SHS-G517/G510
613

Khóa điện tử cửa kính Samsung SHS-G517/G510

4,000,000 đ
4,650,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHS-H635
Mã số: SHS-H635
1504

Khóa điện tử Samsung SHS-H635

6,500,000 đ
Khóa cửa vân tay Gateman F10
Mã số: Gateman F10
5006

Khóa cửa vân tay Gateman F10

4,500,000 đ
5,000,000 đ
Khóa điện tử Gateman V60-FH
Mã số: Gateman V60-FH
792

Khóa điện tử Gateman V60-FH

4,300,000 đ
4,600,000 đ
KHÓA VÂN TAY GATEMAN Z10-FD
Mã số: Gateman Z10-FD
542

KHÓA VÂN TAY GATEMAN Z10-FD

6,200,000 đ
Khóa điện tử cửa kính Gateman Shine
Mã số: Gateman Shine
3218

Khóa điện tử cửa kính Gateman Shine

3,700,000 đ
4,000,000 đ
Khóa cửa vân tay Gateman F100
Mã số: Gateman F100
1503

Khóa cửa vân tay Gateman F100

8,400,000 đ
KHÓA THẺ TỪ HIONE M-1200
Mã số: HIONE M-1200
198

KHÓA THẺ TỪ HIONE M-1200

2,860,000 đ
KHÓA THẺ TỪ HIONE M-1100
Mã số: HIONE M-1100
184

KHÓA THẺ TỪ HIONE M-1100

2,680,000 đ
KHÓA THẺ TỪ HIONE H-7000
Mã số: HIONE H-7000
152

KHÓA THẺ TỪ HIONE H-7000

7,500,000 đ
KHÓA VÂN TAY HIONE H-7090
Mã số: HIONE H-7090
188

KHÓA VÂN TAY HIONE H-7090

9,000,000 đ
KHÓA THẺ TỪ HIONE H-5000
Mã số: HIONE H-5000
155

KHÓA THẺ TỪ HIONE H-5000

5,800,000 đ
Khóa thẻ từ HIONE H-5100
Mã số: HIONE H-5100
156

Khóa thẻ từ HIONE H-5100

5,800,000 đ
Khóa điện tử HAFELE ER4800-TC
Mã số: HAFELE ER4800-TC
529

Khóa điện tử HAFELE ER4800-TC

3,970,000 đ
4,180,000 đ
Khóa điện tử HAFELE EL8000-TC
Mã số: HAFELE EL8000-TC
599

Khóa điện tử HAFELE EL8000-TC

5,900,000 đ
6,600,000 đ
Khóa điện tử HAFELE EL9000-TCS
Mã số: HAFELE EL9000-TCS
524

Khóa điện tử HAFELE EL9000-TCS

10,400,000 đ
11,600,000 đ
Khóa cửa thẻ từ MILRE MI-450S
Mã số: MI-450S
970

Khóa cửa thẻ từ MILRE MI-450S

3,000,000 đ
4,000,000 đ
Khóa điện tử Milre MI-6000YS
Mã số: MI-6000YS
597

Khóa điện tử Milre MI-6000YS

4,600,000 đ
6,000,000 đ
KHÓA CỬA MÃ SỐ -THẺ TỪ MILRE MI-6200YS
Mã số: MI-6200YS
781

KHÓA CỬA MÃ SỐ -THẺ TỪ MILRE MI-6200YS

4,780,000 đ
6,200,000 đ
Khóa cửa điện tử KABA EF-680 ( HAFELE )
Mã số: EF-680
711

Khóa cửa điện tử KABA EF-680 ( HAFELE )

8,800,000 đ
12,000,000 đ
KHÓA CỬA VÂN TAY KABA EF-780 ( HAFELE )
Mã số: EF-780
983

KHÓA CỬA VÂN TAY KABA EF-780 ( HAFELE )

18,500,000 đ
24,000,000 đ
KHÓA CỬA MÃ SỐ -THẺ TỪ MILRE MI-460S
Mã số: Milre MI-460S
368

KHÓA CỬA MÃ SỐ -THẺ TỪ MILRE MI-460S

3,400,000 đ
3,900,000 đ
Khóa điện tử cửa kính YALE YDR 313
Mã số: YALE YDR 313
1287

Khóa điện tử cửa kính YALE YDR 313

8,200,000 đ
Khóa cửa thẻ từ YALE YDR 3110
Mã số: YALE YDR 3110
1247

Khóa cửa thẻ từ YALE YDR 3110

8,000,000 đ
KHÓA VÂN TAY YALE YDR 4110
Mã số: YALE YDM 4110
1399

KHÓA VÂN TAY YALE YDR 4110

8,460,000 đ
KHÓA VÂN TAY YALE YDM 4109
Mã số: YALE YDM 4109
2768

KHÓA VÂN TAY YALE YDM 4109

14,500,000 đ
16,500,000 đ
KHÓA THẺ YALE YDM 3109
Mã số: YDM 3109
1732

KHÓA THẺ YALE YDM 3109

11,500,000 đ
14,000,000 đ
Khóa điện tử cửa kính H-GANG SYNC AUTO C2
Mã số: SYNC AUTO C2
2155

Khóa điện tử cửa kính H-GANG SYNC AUTO C2

2,700,000 đ
Khóa điện tử cửa kính H-GANG SYNC AUTO 2
Mã số: Sync Auto 2
3496

Khóa điện tử cửa kính H-GANG SYNC AUTO 2

2,700,000 đ
Khóa mã số H-gang Touch On
Mã số: TOUCH ON
647

Khóa mã số H-gang Touch On

2,560,000 đ
Khóa cửa vân tay H-Gang Prisma M701
Mã số: PRISMA M701
4049

Khóa cửa vân tay H-Gang Prisma M701

4,100,000 đ
Khóa cửa vân tay H-Gang Prisma F901-KV
Mã số: Prisma F901-KV
3265

Khóa cửa vân tay H-Gang Prisma F901-KV

6,200,000 đ
Khóa cửa điện tử H-Gang Smart tap
Mã số: SMART TAP
1138

Khóa cửa điện tử H-Gang Smart tap

2,750,000 đ
Khóa điện tử EPIC TRIPLEX - 3WAY
Mã số: TRIPLEX 3WAY
1097

Khóa điện tử EPIC TRIPLEX - 3WAY

4,000,000 đ
4,380,000 đ
Khóa cửa vân tay Epic POPScan
Mã số: POPscan
1711

Khóa cửa vân tay Epic POPScan

4,500,000 đ
4,980,000 đ
Khóa điện tử EPIC N-TOUCH
Mã số: N-TOUCH
2535

Khóa điện tử EPIC N-TOUCH

2,450,000 đ
2,880,000 đ
Khóa điện tử EPIC ES-809L
Mã số: ES-809L
2368

Khóa điện tử EPIC ES-809L

5,600,000 đ
5,960,000 đ
Khóa cửa vân tay EPIC EF-8000L
Mã số: EF-8000L
1290

Khóa cửa vân tay EPIC EF-8000L

6,300,000 đ
7,680,000 đ
Khóa cửa mật khẩu ADEL DIY 3798
Mã số: DIY 3798
1339

Khóa cửa mật khẩu ADEL DIY 3798

2,988,000 đ
Khóa vân tay ADEL  3398
Mã số: ADLE 3398
1173

Khóa vân tay ADEL 3398

3,488,000 đ
Khóa cửa vân tay ADEL E7F4
Mã số: ADEL E7F4
1150

Khóa cửa vân tay ADEL E7F4

8,380,000 đ
Khóa vân tay ADEL5600 ( 4 in 1 )
Mã số: ADEL 5600
1549

Khóa vân tay ADEL5600 ( 4 in 1 )

3,980,000 đ
Khóa cửa vân tay ADEL 5500 ( 4 IN 1 )
Mã số: ADEL 5500
1406

Khóa cửa vân tay ADEL 5500 ( 4 IN 1 )

5,150,000 đ
Khóa điện tử cửa kính Gateman Shine
Mã số: Gateman Shine
3218

Khóa điện tử cửa kính Gateman Shine

3,700,000 đ
4,000,000 đ
Khóa điện tử cửa kính H-GANG SYNC AUTO C2
Mã số: SYNC AUTO C2
2155

Khóa điện tử cửa kính H-GANG SYNC AUTO C2

2,700,000 đ
Khóa điện tử cửa kính H-GANG SYNC AUTO 2
Mã số: Sync Auto 2
3496

Khóa điện tử cửa kính H-GANG SYNC AUTO 2

2,700,000 đ
Khóa điện tử cửa kính YALE YDR 313
Mã số: YALE YDR 313
1287

Khóa điện tử cửa kính YALE YDR 313

8,200,000 đ
Khóa điện tử cửa kính Samsung SHS-G517/G510
Mã số: SHS-G517/G510
613

Khóa điện tử cửa kính Samsung SHS-G517/G510

4,000,000 đ
4,650,000 đ
Kiểm soát ra vào bằng vân tay, thẻ ZKTeco X8S
Mã số: Zkteco X8s
451

Kiểm soát ra vào bằng vân tay, thẻ ZKTeco X8S

2,450,000 đ
Kiểm soát ra vào bằng vân tay, thẻ ZKTeco X7
Mã số: ZKTeco X7
1184

Kiểm soát ra vào bằng vân tay, thẻ ZKTeco X7

1,988,000 đ
Máy chấm công vân tay, thẻ ZKTeco K14
Mã số: ZKTeco K14
2098

Máy chấm công vân tay, thẻ ZKTeco K14

2,088,000 đ
Nút mở cửa bên trong
Mã số: EXIT DOOR
1064

Nút mở cửa bên trong

150,000 đ
Kiểm soát ra vào bằng vân tay, thẻ ZKTeco X8S
Mã số: Zkteco X8s
451

Kiểm soát ra vào bằng vân tay, thẻ ZKTeco X8S

2,450,000 đ
Kiểm soát ra vào bằng vân tay, thẻ ZKTeco X7
Mã số: ZKTeco X7
1184

Kiểm soát ra vào bằng vân tay, thẻ ZKTeco X7

1,988,000 đ
Máy chấm công vân tay, thẻ ZKTeco K14
Mã số: ZKTeco K14
2098

Máy chấm công vân tay, thẻ ZKTeco K14

2,088,000 đ
Nút mở cửa bên trong
Mã số: EXIT DOOR
1064

Nút mở cửa bên trong

150,000 đ
Chuông cửa không dây
Mã số: CHUÔNG ĐIỆN
1119

Chuông cửa không dây

180,000 đ

Showroom 1: 458D Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q.7 

Showroom 2: 189 Trần Não, P. Bình An, Q.2

TTBH: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh

Hotline: 08.37.717.668 - 08.6277.0840

 
 

Chủ sở hữu Website

Công ty TNHH SX TM XNK DƯƠNG GIA

- Điện thoại: 08.37.717.668 - 08.6277.0840

- Email: sale@locks-door.vn - sale.kinglock@gmail.com

- Địa chỉ: Số 458D, Đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

  ( Đối diện Sunrise City, Cách Lotte Mart 200m, Hướng về quận 4 )

- Mã số thuế: 0313127685

- Ngày cấp: 05/02/2015

- Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM

- Store 1: Số 458D, Đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

- Store 2: Số 189 Trần não, P. Bình An, Quận 2, TP. HCM

 © Copyright 2014 www.locks-door.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top