KHUYEN MAI1
HINH KHAI TRUONG 1
slide 1
KHUYEN  MAI
slide03

Khóa điện tử | Khóa vân tay | Khóa thẻ từ | Khoá mã số | Khóa cửa kính

Khóa điện tử | Khóa vân tay | Khóa thẻ từ | Khoá mã số | Khóa cửa kính

Sản phẩm nổi bật
Khóa cửa thông minh Smart Lock Deadbolt 02
Mã số: Smart Lock Deadbolt 02
18

Khóa cửa thông minh Smart Lock Deadbolt 02

5,100,000 đ
Khóa vân tay LOGHOME LH5000F-NK
Mã số: LH5000F-NK
52

Khóa vân tay LOGHOME LH5000F-NK

5,300,000 đ
6,500,000 đ
Khóa vân tay LOGHOME LH5000F-SK
Mã số: LH5000F-SK
60

Khóa vân tay LOGHOME LH5000F-SK

5,500,000
7,000,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHP-DP520
Mã số: SHP-DP520
81

Khóa điện tử Samsung SHP-DP520

5,300,000 đ
Khóa cửa thông minh KEYWE GKW-1000A BLACK
Mã số: KeyWe
599

Khóa cửa thông minh KEYWE GKW-1000A BLACK

4,380,000 đ
8,760,000 đ
Khóa cửa thông minh KEYWE GKW-1000A SILVER
Mã số: GKW-1000A SILVER
426

Khóa cửa thông minh KEYWE GKW-1000A SILVER

4,380,000 đ
8,760,000 đ
Khóa thẻ từ Dessmann C510 Silver
Mã số: Dessmann C510 Silver
200

Khóa thẻ từ Dessmann C510 Silver

9,300,000 đ
Khóa thẻ từ Dessmann C510 Gold
Mã số: Dessmann C510
230

Khóa thẻ từ Dessmann C510 Gold

9,300,000 đ
Khóa vân tay Dessmann S510 Silver
Mã số: Dessmann S510
206

Khóa vân tay Dessmann S510 Silver

10,820,000 đ
Khóa vân tay Dessmann S510 Gold
Mã số: Dessmann S510
247

Khóa vân tay Dessmann S510 Gold

10,820,000 đ
Khóa vân tay cửa kính ZKS-GLASS2
Mã số: ZKS-GLASS2
521

Khóa vân tay cửa kính ZKS-GLASS2

7,180,000 đ
Khóa vân tay H-GANG GUARDIAN TR811
Mã số: TR811
639

Khóa vân tay H-GANG GUARDIAN TR811

4,000,000 đ
Khóa điện tử H-gang GUARDIAN TM-911KV
Mã số: TM-911KV
478

Khóa điện tử H-gang GUARDIAN TM-911KV

6,580,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHS-2920
Mã số: SHS-2920
6284

Khóa điện tử Samsung SHS-2920

3,200,000 đ
3,550,000 đ
KHÓA VÂN TAY HIONE H-7090
Mã số: HIONE H-7090
983

KHÓA VÂN TAY HIONE H-7090

8,760,000 đ
Khóa điện tử Gateman F20
Mã số: Gateman F20
536

Khóa điện tử Gateman F20

4,500,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHS-P718 Gold
Mã số: SHS-P718 Gold
742

Khóa điện tử Samsung SHS-P718 Gold

9,680,000 đ
Khóa điện tử Gateman V40
Mã số: Gateman V40
1112

Khóa điện tử Gateman V40

4,300,000 đ
Khóa điện tử Gateman V50H
Mã số: Gateman V50-FH
403

Khóa điện tử Gateman V50H

4,180,000 đ
Khóa cửa vân tay Kaadas K7 Push/Pull
Mã số: K7 Push/Pull
1042

Khóa cửa vân tay Kaadas K7 Push/Pull

16,800,000 đ
Khóa cửa thẻ từ Kaadas 5088
Mã số: Kaadas 5088
539

Khóa cửa thẻ từ Kaadas 5088

12,000,000 đ
Khóa cửa vân tay Kaadas 5155
Mã số: Kaadas 5155
528

Khóa cửa vân tay Kaadas 5155

14,800,000 đ
Khóa cửa vân tay Gateman F10
Mã số: Gateman F10
6609

Khóa cửa vân tay Gateman F10

4,500,000 đ
5,000,000 đ
Khóa cửa thẻ từ MILRE MI-450S
Mã số: MI-450S
1855

Khóa cửa thẻ từ MILRE MI-450S

3,000,000 đ
4,000,000 đ

Phone          HOTLINE
    0902.914.222

Quà tặng    ƯU ĐÃI KHÁCH HÀNG
GIẢM GIÁ CHO KHÁCH QUEN

Sửa chữa     LẮP ĐẶT MIỄN PHÍ
NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC

Bảo hành    HỖ TRỢ
BẢO HÀNH 24/24

Khóa cửa thông minh Smart Lock Deadbolt 02
Mã số: Smart Lock Deadbolt 02
18

Khóa cửa thông minh Smart Lock Deadbolt 02

5,100,000 đ
Khóa vân tay LOGHOME LH5000F-NK
Mã số: LH5000F-NK
52

Khóa vân tay LOGHOME LH5000F-NK

5,300,000 đ
6,500,000 đ
Khóa vân tay LOGHOME LH5000F-SK
Mã số: LH5000F-SK
60

Khóa vân tay LOGHOME LH5000F-SK

5,500,000
7,000,000 đ
Khóa cửa thông minh KEYWE GKW-1000A BLACK
Mã số: KeyWe
599

Khóa cửa thông minh KEYWE GKW-1000A BLACK

4,380,000 đ
8,760,000 đ
Khóa cửa thông minh KEYWE GKW-1000A SILVER
Mã số: GKW-1000A SILVER
426

Khóa cửa thông minh KEYWE GKW-1000A SILVER

4,380,000 đ
8,760,000 đ
Khóa thẻ từ Dessmann C510 Silver
Mã số: Dessmann C510 Silver
200

Khóa thẻ từ Dessmann C510 Silver

9,300,000 đ
Khóa thẻ từ Dessmann C510 Gold
Mã số: Dessmann C510
230

Khóa thẻ từ Dessmann C510 Gold

9,300,000 đ
Khóa vân tay Dessmann S510 Silver
Mã số: Dessmann S510
206

Khóa vân tay Dessmann S510 Silver

10,820,000 đ
Khóa vân tay Dessmann S510 Gold
Mã số: Dessmann S510
247

Khóa vân tay Dessmann S510 Gold

10,820,000 đ
Khóa cửa thông minh Smart Lock Deadbolt 02
Mã số: Smart Lock Deadbolt 02
18

Khóa cửa thông minh Smart Lock Deadbolt 02

5,100,000 đ
Khóa cửa thông minh KEYWE GKW-1000A BLACK
Mã số: KeyWe
599

Khóa cửa thông minh KEYWE GKW-1000A BLACK

4,380,000 đ
8,760,000 đ
Khóa cửa thông minh KEYWE GKW-1000A SILVER
Mã số: GKW-1000A SILVER
426

Khóa cửa thông minh KEYWE GKW-1000A SILVER

4,380,000 đ
8,760,000 đ
Khóa thẻ từ Dessmann C510 Silver
Mã số: Dessmann C510 Silver
200

Khóa thẻ từ Dessmann C510 Silver

9,300,000 đ
Khóa thẻ từ Dessmann C510 Gold
Mã số: Dessmann C510
230

Khóa thẻ từ Dessmann C510 Gold

9,300,000 đ
Khóa vân tay Dessmann S510 Silver
Mã số: Dessmann S510
206

Khóa vân tay Dessmann S510 Silver

10,820,000 đ
Khóa vân tay Dessmann S510 Gold
Mã số: Dessmann S510
247

Khóa vân tay Dessmann S510 Gold

10,820,000 đ
Khóa thẻ từ Dessmann C800
Mã số: Dessmann C800
196

Khóa thẻ từ Dessmann C800

9,600,000 đ
Khóa vân tay Dessmann G800
Mã số: Dessmann G800
240

Khóa vân tay Dessmann G800

16,970,000 đ
Khóa vân tay Dessmann G810
Mã số: Dessmann G810
246

Khóa vân tay Dessmann G810

14,500,000 đ
Khóa vân tay LOGHOME LH5000F-NK
Mã số: LH5000F-NK
52

Khóa vân tay LOGHOME LH5000F-NK

5,300,000 đ
6,500,000 đ
Khóa vân tay LOGHOME LH5000F-SK
Mã số: LH5000F-SK
60

Khóa vân tay LOGHOME LH5000F-SK

5,500,000
7,000,000 đ
Khóa vân tay Dessmann S510 Silver
Mã số: Dessmann S510
206

Khóa vân tay Dessmann S510 Silver

10,820,000 đ
Khóa vân tay Dessmann S510 Gold
Mã số: Dessmann S510
247

Khóa vân tay Dessmann S510 Gold

10,820,000 đ
Khóa vân tay Dessmann G800
Mã số: Dessmann G800
240

Khóa vân tay Dessmann G800

16,970,000 đ
Khóa vân tay Dessmann G810
Mã số: Dessmann G810
246

Khóa vân tay Dessmann G810

14,500,000 đ
Khóa vân tay Dessmann A510
Mã số: Dessmann A510
199

Khóa vân tay Dessmann A510

19,500,000 đ
Khóa vân tay Dessmann A800
Mã số: Dessmann A800
170

Khóa vân tay Dessmann A800

19,500,000 đ
Khóa vân tay cửa kính ZKS-GLASS2
Mã số: ZKS-GLASS2
521

Khóa vân tay cửa kính ZKS-GLASS2

7,180,000 đ
Khóa vân tay LOGHOME LH5000F-NK
Mã số: LH5000F-NK
52

Khóa vân tay LOGHOME LH5000F-NK

5,300,000 đ
6,500,000 đ
Khóa vân tay LOGHOME LH5000F-SK
Mã số: LH5000F-SK
60

Khóa vân tay LOGHOME LH5000F-SK

5,500,000
7,000,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHP-DP520
Mã số: SHP-DP520
81

Khóa điện tử Samsung SHP-DP520

5,300,000 đ
Khóa thẻ từ Dessmann C510 Silver
Mã số: Dessmann C510 Silver
200

Khóa thẻ từ Dessmann C510 Silver

9,300,000 đ
Khóa thẻ từ Dessmann C510 Gold
Mã số: Dessmann C510
230

Khóa thẻ từ Dessmann C510 Gold

9,300,000 đ
Khóa thẻ từ Dessmann C800
Mã số: Dessmann C800
196

Khóa thẻ từ Dessmann C800

9,600,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHP-DH525
Mã số: SHP-DH525
317

Khóa điện tử Samsung SHP-DH525

6,760,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHS-H635
Mã số: SHS-H635
2039

Khóa điện tử Samsung SHS-H635

6,580,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHS-2920
Mã số: SHS-2920
6284

Khóa điện tử Samsung SHS-2920

3,200,000 đ
3,550,000 đ
Khóa thẻ từ Dessmann C510 Silver
Mã số: Dessmann C510 Silver
200

Khóa thẻ từ Dessmann C510 Silver

9,300,000 đ
Khóa thẻ từ Dessmann C510 Gold
Mã số: Dessmann C510
230

Khóa thẻ từ Dessmann C510 Gold

9,300,000 đ
Khóa vân tay Dessmann S510 Silver
Mã số: Dessmann S510
206

Khóa vân tay Dessmann S510 Silver

10,820,000 đ
Khóa vân tay Dessmann S510 Gold
Mã số: Dessmann S510
247

Khóa vân tay Dessmann S510 Gold

10,820,000 đ
Khóa thẻ từ Dessmann C800
Mã số: Dessmann C800
196

Khóa thẻ từ Dessmann C800

9,600,000 đ
Khóa vân tay Dessmann G800
Mã số: Dessmann G800
240

Khóa vân tay Dessmann G800

16,970,000 đ
Khóa vân tay Dessmann G810
Mã số: Dessmann G810
246

Khóa vân tay Dessmann G810

14,500,000 đ
Khóa vân tay Dessmann A510
Mã số: Dessmann A510
199

Khóa vân tay Dessmann A510

19,500,000 đ
Khóa vân tay Dessmann A800
Mã số: Dessmann A800
170

Khóa vân tay Dessmann A800

19,500,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHP-DP520
Mã số: SHP-DP520
81

Khóa điện tử Samsung SHP-DP520

5,300,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHP-DH525
Mã số: SHP-DH525
317

Khóa điện tử Samsung SHP-DH525

6,760,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHS-H635
Mã số: SHS-H635
2039

Khóa điện tử Samsung SHS-H635

6,580,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHS-2920
Mã số: SHS-2920
6284

Khóa điện tử Samsung SHS-2920

3,200,000 đ
3,550,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHS-P718 Gold
Mã số: SHS-P718 Gold
742

Khóa điện tử Samsung SHS-P718 Gold

9,680,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHS-H625
Mã số: SHS-H625
3144

Khóa điện tử Samsung SHS-H625

6,000,000 đ
Khóa cửa thông minh Gateman X300-FH
Mã số: X300-FH
282

Khóa cửa thông minh Gateman X300-FH

13,800,000 đ
Khóa điện tử Gateman F20
Mã số: Gateman F20
536

Khóa điện tử Gateman F20

4,500,000 đ
Khóa điện tử Gateman V40
Mã số: Gateman V40
1112

Khóa điện tử Gateman V40

4,300,000 đ
Khóa điện tử Gateman V50H
Mã số: Gateman V50-FH
403

Khóa điện tử Gateman V50H

4,180,000 đ
Khóa cửa vân tay Gateman F10
Mã số: Gateman F10
6609

Khóa cửa vân tay Gateman F10

4,500,000 đ
5,000,000 đ
Khóa điện tử Gateman V60-FH
Mã số: Gateman V60-FH
1311

Khóa điện tử Gateman V60-FH

4,300,000 đ
4,600,000 đ
Khóa điện tử cửa kính Gateman Shine
Mã số: Gateman Shine
3842

Khóa điện tử cửa kính Gateman Shine

3,700,000 đ
4,700,000 đ
Khóa cửa vân tay Gateman F100
Mã số: Gateman F100
2075

Khóa cửa vân tay Gateman F100

7,500,000 đ
Khóa vân tay H-GANG GUARDIAN TR811
Mã số: TR811
639

Khóa vân tay H-GANG GUARDIAN TR811

4,000,000 đ
Khóa điện tử H-gang GUARDIAN TM-911KV
Mã số: TM-911KV
478

Khóa điện tử H-gang GUARDIAN TM-911KV

6,580,000 đ
Khóa điện tử cửa kính H-GANG SYNC AUTO C2
Mã số: SYNC AUTO C2
2609

Khóa điện tử cửa kính H-GANG SYNC AUTO C2

2,680,000 đ
Khóa điện tử cửa kính H-GANG SYNC AUTO 2
Mã số: Sync Auto 2
4092

Khóa điện tử cửa kính H-GANG SYNC AUTO 2

2,680,000 đ
Khóa mã số H-gang Touch On
Mã số: TOUCH ON
1046

Khóa mã số H-gang Touch On

2,560,000 đ
Khóa cửa vân tay H-Gang Prisma M701
Mã số: PRISMA M701
4745

Khóa cửa vân tay H-Gang Prisma M701

4,100,000 đ
Khóa cửa vân tay H-Gang Prisma F901-KV
Mã số: Prisma F901-KV
3795

Khóa cửa vân tay H-Gang Prisma F901-KV

6,950,000 đ
Khóa cửa điện tử H-Gang Smart tap
Mã số: SMART TAP
1599

Khóa cửa điện tử H-Gang Smart tap

2,750,000 đ
Khóa cửa thông minh Smart Lock Deadbolt 02
Mã số: Smart Lock Deadbolt 02
18

Khóa cửa thông minh Smart Lock Deadbolt 02

5,100,000 đ
Khóa điện tử HAFELE EL9000-TCS
Mã số: EL9000-TCS
1583

Khóa điện tử HAFELE EL9000-TCS

9,500,000 đ
11,900,000 đ
Khóa điện tử HAFELE ER4800-TC
Mã số: HAFELE ER4800-TC
1375

Khóa điện tử HAFELE ER4800-TC

3,700,000 đ
4,180,000 đ
Khóa điện tử HAFELE EL8000-TC
Mã số: EL8000-TC
1992

Khóa điện tử HAFELE EL8000-TC

5,500,000 đ
6,600,000 đ
Khóa cửa thẻ từ MILRE MI-450S
Mã số: MI-450S
1855

Khóa cửa thẻ từ MILRE MI-450S

3,000,000 đ
4,000,000 đ
Khóa điện tử Milre MI-6000YS
Mã số: MI-6000YS
1251

Khóa điện tử Milre MI-6000YS

4,600,000 đ
6,000,000 đ
KHÓA CỬA MÃ SỐ -THẺ TỪ MILRE MI-6200YS
Mã số: MI-6200YS
1855

KHÓA CỬA MÃ SỐ -THẺ TỪ MILRE MI-6200YS

4,780,000 đ
6,200,000 đ
Khóa cửa điện tử KABA EF-680 ( HAFELE )
Mã số: EF-680
1344

Khóa cửa điện tử KABA EF-680 ( HAFELE )

8,180,000 đ
12,000,000 đ
KHÓA CỬA VÂN TAY KABA EF-780 ( HAFELE )
Mã số: EF-780
1567

KHÓA CỬA VÂN TAY KABA EF-780 ( HAFELE )

11,380,000 đ
24,000,000 đ
KHÓA CỬA MÃ SỐ -THẺ TỪ MILRE MI-460S
Mã số: Milre MI-460S
799

KHÓA CỬA MÃ SỐ -THẺ TỪ MILRE MI-460S

3,400,000 đ
3,900,000 đ
Khóa vân tay cửa kính ZKS-GLASS2
Mã số: ZKS-GLASS2
521

Khóa vân tay cửa kính ZKS-GLASS2

7,180,000 đ
Khóa điện tử cửa kính Gateman Shine
Mã số: Gateman Shine
3842

Khóa điện tử cửa kính Gateman Shine

3,700,000 đ
4,700,000 đ
Khóa điện tử cửa kính H-GANG SYNC AUTO C2
Mã số: SYNC AUTO C2
2609

Khóa điện tử cửa kính H-GANG SYNC AUTO C2

2,680,000 đ
Khóa điện tử cửa kính H-GANG SYNC AUTO 2
Mã số: Sync Auto 2
4092

Khóa điện tử cửa kính H-GANG SYNC AUTO 2

2,680,000 đ
Khóa điện tử cửa kính Samsung SHS-G517/G510
Mã số: SHS-G517/G510
1135

Khóa điện tử cửa kính Samsung SHS-G517/G510

3,680,000 đ
4,650,000 đ

Store 1: 458D Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q.7 

Store 2: 189 Trần Não, P. Bình An, Q.2

TTBH: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh

Hotline: 028.37.717.668 - 028.6277.0840

Hotmail: Sale@locks-door.vn  

Locks-door '' Sự lựa chọn tốt nhất của bạn ''

 
 

Chủ sở hữu Website

Công ty TNHH SX TM XNK DƯƠNG GIA

- Điện thoại: 028.37.717.668 - 028.6277.0840

- Email: sale@locks-door.vn - sale.kinglock@gmail.com

- Địa chỉ: Số 458D, Đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

  ( Đối diện Sunrise City, Cách Lotte Mart 200m, Hướng về quận 4 )

- Mã số thuế: 0313127685

- Ngày cấp: 05/02/2015

- Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM

- Store 1: Số 458D, Đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

- Store 2: Số 189 Trần não, P. Bình An, Quận 2, TP. HCM

Back to top