KHUYEN MAI1
sciener vietnam

Khóa điện tử | Khóa vân tay | Khóa thẻ từ | Khoá mã số | Khóa cửa kính

Khóa điện tử | Khóa vân tay | Khóa thẻ từ | Khoá mã số | Khóa cửa kính

Sản phẩm nổi bật
Khóa điện tử EUROLOCK S9
Mã số:
6361

Khóa điện tử EUROLOCK S9

6,500,000 đ
Khóa vân tay iMAZU Z1000
Mã số: iMAZU Z1000
488

Khóa vân tay iMAZU Z1000

6,800,000 đ
7,500,000 đ
Khóa vân tay iMAZU Z2000
Mã số: iMAZU Z2000
484

Khóa vân tay iMAZU Z2000

6,500,000 đ
7,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-7100F
Mã số: S-7100F
428

Khóa điện tử Schlage S-7100F

16,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-6500F
Mã số: S-6500F
451

Khóa điện tử Schlage S-6500F

12,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-510F
Mã số: S-510F
424

Khóa điện tử Schlage S-510F

7,000,000 đ
Khóa vân tay Schlage S-480
Mã số: S-480
557

Khóa vân tay Schlage S-480

5,500,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHS-2920
Mã số: SHS-2920
17749

Khóa điện tử Samsung SHS-2920

3,200,000 đ
Khóa vân tay ULTRALOQ UL1
Mã số: UL1
4853

Khóa vân tay ULTRALOQ UL1

10,500,000 đ
Khóa vân tay ULTRALOQ UL300
Mã số: UL300
4934

Khóa vân tay ULTRALOQ UL300

14,500,000 đ
Khóa vân tay ULTRALOQ UL3 BT
Mã số: UL3 BT
9532

Khóa vân tay ULTRALOQ UL3 BT

9,500,000 đ
Khóa vân tay Samsung SHP-DH538
Mã số: SHP-DH538
7914

Khóa vân tay Samsung SHP-DH538

5,500,000 đ
Khóa vân tay Samsung SHP-DP738
Mã số: SHP-DP738
6636

Khóa vân tay Samsung SHP-DP738

9,800,000 đ
Khóa cửa thông minh Samsung SHP-DP728
Mã số: SHP-DP728
7577

Khóa cửa thông minh Samsung SHP-DP728

11,300,000 đ

Phone          HOTLINE
   0902.914.222

Quà tặng    ƯU ĐÃI KHÁCH HÀNG
GIẢM GIÁ CHO KHÁCH QUEN

Sửa chữa     LẮP ĐẶT MIỄN PHÍ
NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC

Bảo hành    HỖ TRỢ
BẢO HÀNH 24/24

Khóa điện tử EUROLOCK S9
Mã số:
6361

Khóa điện tử EUROLOCK S9

6,500,000 đ
Khóa điện tử Eurolock R7-F
Mã số: Eurolock R7-F
5207

Khóa điện tử Eurolock R7-F

4,500,000 đ
Khóa vân tay iMAZU Z1000
Mã số: iMAZU Z1000
488

Khóa vân tay iMAZU Z1000

6,800,000 đ
7,500,000 đ
Khóa vân tay iMAZU Z2000
Mã số: iMAZU Z2000
484

Khóa vân tay iMAZU Z2000

6,500,000 đ
7,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-7100F
Mã số: S-7100F
428

Khóa điện tử Schlage S-7100F

16,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-7800F
Mã số: S-7800F
346

Khóa điện tử Schlage S-7800F

16,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-6800F
Mã số: S-6800F
377

Khóa điện tử Schlage S-6800F

12,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-6500F
Mã số: S-6500F
451

Khóa điện tử Schlage S-6500F

12,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-510F
Mã số: S-510F
424

Khóa điện tử Schlage S-510F

7,000,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHP-DP960
Mã số: SHP-DP960
428

Khóa điện tử Samsung SHP-DP960

12,000,000 đ
Khóa điện tử EUROLOCK R7
Mã số:
5354

Khóa điện tử EUROLOCK R7

3,500,000 đ
Khóa thẻ từ EUROLOCK R7-PRO
Mã số: R7-PRO
1816

Khóa thẻ từ EUROLOCK R7-PRO

5,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-6000
Mã số: S-6000
381

Khóa điện tử Schlage S-6000

8,000,000 đ
Khóa vân tay Schlage S-480
Mã số: S-480
557

Khóa vân tay Schlage S-480

5,500,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-260
Mã số: S-260
413

Khóa điện tử Schlage S-260

5,500,000 đ
Khóa thẻ từ Samsung SHP-DH537
Mã số: SHP-DH537
6255

Khóa thẻ từ Samsung SHP-DH537

4,600,000 đ
Khóa điện tử Locpro K100
Mã số: Locpro K100
7949

Khóa điện tử Locpro K100

3,300,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHS-H505
Mã số: SHS-H505
10719

Khóa điện tử Samsung SHS-H505

5,500,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHS-2920
Mã số: SHS-2920
17749

Khóa điện tử Samsung SHS-2920

3,200,000 đ
Khóa điện tử Gateman V60-FH
Mã số: Gateman V60-FH
4630

Khóa điện tử Gateman V60-FH

4,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-260
Mã số: S-260
413

Khóa điện tử Schlage S-260

5,500,000 đ
Khóa thẻ từ cửa kính GLASS LH300GC-SN
Mã số: LH300GC-SN
2836

Khóa thẻ từ cửa kính GLASS LH300GC-SN

3,300,000 đ
Khóa thẻ từ cửa kính Locpro GL725B2
Mã số: Locpro GL725B2
2065

Khóa thẻ từ cửa kính Locpro GL725B2

3,500,000 đ
Khóa vân tay cửa kính LOGHOME GLASS LH600FGC-SN
Mã số: LH600FGC-SN
3179

Khóa vân tay cửa kính LOGHOME GLASS LH600FGC-SN

4,500,000 đ
Khóa điện tử cửa kính Gateman Shine
Mã số: Gateman Shine
7877

Khóa điện tử cửa kính Gateman Shine

4,500,000 đ
Khóa điện tử cửa kính Samsung SHS-G517/G510
Mã số: SHS-G517/G510
5835

Khóa điện tử cửa kính Samsung SHS-G517/G510

3,800,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHP-DP960
Mã số: SHP-DP960
428

Khóa điện tử Samsung SHP-DP960

12,000,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHP-P71
Mã số: SHP-P71
284

Khóa điện tử Samsung SHP-P71

12,000,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHP-DP960 Plus
Mã số: SHP-DP960 Plus
298

Khóa điện tử Samsung SHP-DP960 Plus

12,000,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHP-H60
Mã số: SHP-H60
259

Khóa điện tử Samsung SHP-H60

7,000,000 đ
Khóa thẻ từ Samsung SHP-DH537
Mã số: SHP-DH537
6255

Khóa thẻ từ Samsung SHP-DH537

4,600,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHS-H505
Mã số: SHS-H505
10719

Khóa điện tử Samsung SHS-H505

5,500,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHS-2920
Mã số: SHS-2920
17749

Khóa điện tử Samsung SHS-2920

3,200,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHP-A30
Mã số: Samsung SHP-A30
3299

Khóa điện tử Samsung SHP-A30

5,500,000 đ
Khóa vân tay wifi Samsung SHP-DP609
Mã số: SHP-DP609
6171

Khóa vân tay wifi Samsung SHP-DP609

9,000,000 đ
Khóa vân tay Samsung SHP-DH538
Mã số: SHP-DH538
7914

Khóa vân tay Samsung SHP-DH538

5,500,000 đ
Khóa điện tử Gateman V60-FH
Mã số: Gateman V60-FH
4630

Khóa điện tử Gateman V60-FH

4,000,000 đ
Khóa điện tử Gateman V50H
Mã số: Gateman V50-FH
3715

Khóa điện tử Gateman V50H

4,000,000 đ
Khóa điện tử Gateman V40
Mã số: Gateman V40
8807

Khóa điện tử Gateman V40

4,000,000 đ
Khóa điện tử Gateman FK521
Mã số: Gateman FK521
6020

Khóa điện tử Gateman FK521

14,000,000 đ
Khóa điện tử Gateman B360
Mã số: Gateman B360
6973

Khóa điện tử Gateman B360

8,000,000 đ
Khóa điện tử Gateman G-Swipe
Mã số: Gateman G-Swipe
7576

Khóa điện tử Gateman G-Swipe

6,000,000 đ
Khóa điện tử Gateman HASH
Mã số: Gateman HASH
5752

Khóa điện tử Gateman HASH

4,000,000 đ
Khóa điện tử Gateman V43
Mã số: Gateman WV43
5110

Khóa điện tử Gateman V43

4,000,000 đ
Khóa điện tử Gateman F21
Mã số: Gateman WF21
6480

Khóa điện tử Gateman F21

5,500,000 đ
Khóa điện tử Gateman V41
Mã số: Gateman WV41
6956

Khóa điện tử Gateman V41

4,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-7100F
Mã số: S-7100F
428

Khóa điện tử Schlage S-7100F

16,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-7800F
Mã số: S-7800F
346

Khóa điện tử Schlage S-7800F

16,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-6800F
Mã số: S-6800F
377

Khóa điện tử Schlage S-6800F

12,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-6000
Mã số: S-6000
381

Khóa điện tử Schlage S-6000

8,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-6500F
Mã số: S-6500F
451

Khóa điện tử Schlage S-6500F

12,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-510F
Mã số: S-510F
424

Khóa điện tử Schlage S-510F

7,000,000 đ
Khóa vân tay Schlage S-480
Mã số: S-480
557

Khóa vân tay Schlage S-480

5,500,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-260
Mã số: S-260
413

Khóa điện tử Schlage S-260

5,500,000 đ
Khóa điện tử EUROLOCK S9
Mã số:
6361

Khóa điện tử EUROLOCK S9

6,500,000 đ
Khóa điện tử EUROLOCK R7
Mã số:
5354

Khóa điện tử EUROLOCK R7

3,500,000 đ
Khóa điện tử Eurolock R7-F
Mã số: Eurolock R7-F
5207

Khóa điện tử Eurolock R7-F

4,500,000 đ
Khóa thẻ từ EUROLOCK R7-PRO
Mã số: R7-PRO
1816

Khóa thẻ từ EUROLOCK R7-PRO

5,000,000 đ
Khóa vân tay EUROLOCK L8
Mã số: EUROLOCK L8
5400

Khóa vân tay EUROLOCK L8

9,500,000 đ
Khóa vân tay cửa nhôm EUROLOCK EL9000-AL
Mã số: EL9000-AL
9594

Khóa vân tay cửa nhôm EUROLOCK EL9000-AL

6,500,000 đ
Khóa vân tay cửa nhôm iMAZU Z600
Mã số: iMAZU Z600
511

Khóa vân tay cửa nhôm iMAZU Z600

5,800,000 đ
5,500,000 đ
Khóa vân tay cửa nhôm iMAZU Z800
Mã số: iMAZU Z800
459

Khóa vân tay cửa nhôm iMAZU Z800

5,500,000 đ
5,000,000 đ
Khóa vân tay cửa nhôm EUROLOCK EL9000-AL
Mã số: EL9000-AL
9594

Khóa vân tay cửa nhôm EUROLOCK EL9000-AL

6,500,000 đ

Trụ sở chính: Số 48D, Lương Định Của, P. Bình An, Q.2, Tp.hcm

Store 1: 458D Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q.7 , Tp.hcm

Store 2: 48D Lương Định Của, P. Bình An, Q.2, Tp.hcm

Store 3: 288 Đường Bưởi, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, Hà nội

TTBH: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh

Hotline: 0902.914.222 - 0908.477.598 - 0973.477.598

Hotmail: sale.kinglock@gmail.com

Locks-door '' Sự lựa chọn tốt nhất của bạn ''

 
 

Chủ sở hữu Website

CTY CP XD & PHỤ KIỆN NỘI THẤT DƯƠNG GIA

- Điện thoại: 0909.477.598 - 0902.914.222- 0973.477.598

- Email: sale.kinglock@gmail.com

- Địa chỉ: Số 48D, Đường Lương Định Của, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM

- Số 288 Đường Bưởi, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, Tp. Hà nội

- Mã số thuế: 0315331950

- Ngày cấp: 05/02/2015

- Store 1: Số 48D, Đường Lương Định Của, P. Bình An, Quận 2, TP.HCM

- Store 2: Số 288 Đường Bưởi, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, Tp. Hà nội

Back to top