KHUYEN MAI1
sciener vietnam

Khóa điện tử | Khóa vân tay | Khóa thẻ từ | Khoá mã số | Khóa cửa kính

Khóa điện tử | Khóa vân tay | Khóa thẻ từ | Khoá mã số | Khóa cửa kính

Sản phẩm nổi bật
Khóa điện tử EUROLOCK S9
Mã số:
6761

Khóa điện tử EUROLOCK S9

6,500,000 đ
Khóa vân tay iMAZU Z1000
Mã số: iMAZU Z1000
879

Khóa vân tay iMAZU Z1000

6,800,000 đ
7,500,000 đ
Khóa vân tay iMAZU Z2000
Mã số: iMAZU Z2000
892

Khóa vân tay iMAZU Z2000

6,500,000 đ
7,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-7100F
Mã số: S-7100F
868

Khóa điện tử Schlage S-7100F

16,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-6500F
Mã số: S-6500F
889

Khóa điện tử Schlage S-6500F

12,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-510F
Mã số: S-510F
1143

Khóa điện tử Schlage S-510F

7,000,000 đ
Khóa vân tay Schlage S-480
Mã số: S-480
965

Khóa vân tay Schlage S-480

5,500,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHS-2920
Mã số: SHS-2920
18500

Khóa điện tử Samsung SHS-2920

3,200,000 đ
Khóa vân tay ULTRALOQ UL1
Mã số: UL1
5435

Khóa vân tay ULTRALOQ UL1

10,500,000 đ
Khóa vân tay ULTRALOQ UL300
Mã số: UL300
5588

Khóa vân tay ULTRALOQ UL300

14,500,000 đ
Khóa vân tay ULTRALOQ UL3 BT
Mã số: UL3 BT
9983

Khóa vân tay ULTRALOQ UL3 BT

9,500,000 đ
Khóa vân tay Samsung SHP-DH538
Mã số: SHP-DH538
8485

Khóa vân tay Samsung SHP-DH538

5,500,000 đ
Khóa vân tay Samsung SHP-DP738
Mã số: SHP-DP738
7170

Khóa vân tay Samsung SHP-DP738

9,800,000 đ
Khóa cửa thông minh Samsung SHP-DP728
Mã số: SHP-DP728
8021

Khóa cửa thông minh Samsung SHP-DP728

11,300,000 đ

Phone          HOTLINE
   0902.914.222

Quà tặng    ƯU ĐÃI KHÁCH HÀNG
GIẢM GIÁ CHO KHÁCH QUEN

Sửa chữa     LẮP ĐẶT MIỄN PHÍ
NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC

Bảo hành    HỖ TRỢ
BẢO HÀNH 24/24

Khóa điện tử EUROLOCK S9
Mã số:
6761

Khóa điện tử EUROLOCK S9

6,500,000 đ
Khóa điện tử Eurolock R7-F
Mã số: Eurolock R7-F
5631

Khóa điện tử Eurolock R7-F

4,500,000 đ
Khóa vân tay iMAZU Z1000
Mã số: iMAZU Z1000
879

Khóa vân tay iMAZU Z1000

6,800,000 đ
7,500,000 đ
Khóa vân tay iMAZU Z2000
Mã số: iMAZU Z2000
892

Khóa vân tay iMAZU Z2000

6,500,000 đ
7,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-7100F
Mã số: S-7100F
868

Khóa điện tử Schlage S-7100F

16,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-7800F
Mã số: S-7800F
721

Khóa điện tử Schlage S-7800F

16,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-6800F
Mã số: S-6800F
803

Khóa điện tử Schlage S-6800F

12,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-6500F
Mã số: S-6500F
889

Khóa điện tử Schlage S-6500F

12,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-510F
Mã số: S-510F
1143

Khóa điện tử Schlage S-510F

7,000,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHP-DP960
Mã số: SHP-DP960
1117

Khóa điện tử Samsung SHP-DP960

12,000,000 đ
Khóa điện tử EUROLOCK R7
Mã số:
5825

Khóa điện tử EUROLOCK R7

3,500,000 đ
Khóa thẻ từ EUROLOCK R7-PRO
Mã số: R7-PRO
2281

Khóa thẻ từ EUROLOCK R7-PRO

5,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-6000
Mã số: S-6000
763

Khóa điện tử Schlage S-6000

8,000,000 đ
Khóa vân tay Schlage S-480
Mã số: S-480
965

Khóa vân tay Schlage S-480

5,500,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-260
Mã số: S-260
781

Khóa điện tử Schlage S-260

5,500,000 đ
Khóa thẻ từ Samsung SHP-DH537
Mã số: SHP-DH537
6673

Khóa thẻ từ Samsung SHP-DH537

4,600,000 đ
Khóa điện tử Locpro K100
Mã số: Locpro K100
8441

Khóa điện tử Locpro K100

3,300,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHS-H505
Mã số: SHS-H505
11232

Khóa điện tử Samsung SHS-H505

5,500,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHS-2920
Mã số: SHS-2920
18500

Khóa điện tử Samsung SHS-2920

3,200,000 đ
Khóa điện tử Gateman V60-FH
Mã số: Gateman V60-FH
5136

Khóa điện tử Gateman V60-FH

4,000,000 đ
Khóa cửa mật khẩu ADEL DIY 3798
Mã số: DIY 3798
5103

Khóa cửa mật khẩu ADEL DIY 3798

2,988,000 đ
Khóa vân tay ADEL  3398
Mã số: ADLE 3398
5199

Khóa vân tay ADEL 3398

3,488,000 đ
Khóa cửa vân tay ADEL E7F4
Mã số: ADEL E7F4
5022

Khóa cửa vân tay ADEL E7F4

8,380,000 đ
Khóa vân tay ADEL5600 ( 4 in 1 )
Mã số: ADEL 5600
5124

Khóa vân tay ADEL5600 ( 4 in 1 )

3,980,000 đ
Khóa cửa vân tay ADEL 5500 ( 4 IN 1 )
Mã số: ADEL 5500
5627

Khóa cửa vân tay ADEL 5500 ( 4 IN 1 )

5,500,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-260
Mã số: S-260
781

Khóa điện tử Schlage S-260

5,500,000 đ
Khóa thẻ từ cửa kính GLASS LH300GC-SN
Mã số: LH300GC-SN
3285

Khóa thẻ từ cửa kính GLASS LH300GC-SN

3,300,000 đ
Khóa thẻ từ cửa kính Locpro GL725B2
Mã số: Locpro GL725B2
2494

Khóa thẻ từ cửa kính Locpro GL725B2

3,500,000 đ
Khóa vân tay cửa kính LOGHOME GLASS LH600FGC-SN
Mã số: LH600FGC-SN
3746

Khóa vân tay cửa kính LOGHOME GLASS LH600FGC-SN

4,500,000 đ
Khóa điện tử cửa kính Gateman Shine
Mã số: Gateman Shine
8281

Khóa điện tử cửa kính Gateman Shine

4,500,000 đ
Khóa điện tử cửa kính Samsung SHS-G517/G510
Mã số: SHS-G517/G510
6539

Khóa điện tử cửa kính Samsung SHS-G517/G510

3,800,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHP-DP960
Mã số: SHP-DP960
1117

Khóa điện tử Samsung SHP-DP960

12,000,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHP-P71
Mã số: SHP-P71
756

Khóa điện tử Samsung SHP-P71

12,000,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHP-DP960 Plus
Mã số: SHP-DP960 Plus
758

Khóa điện tử Samsung SHP-DP960 Plus

12,000,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHP-H60
Mã số: SHP-H60
741

Khóa điện tử Samsung SHP-H60

7,000,000 đ
Khóa thẻ từ Samsung SHP-DH537
Mã số: SHP-DH537
6673

Khóa thẻ từ Samsung SHP-DH537

4,600,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHS-H505
Mã số: SHS-H505
11232

Khóa điện tử Samsung SHS-H505

5,500,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHS-2920
Mã số: SHS-2920
18500

Khóa điện tử Samsung SHS-2920

3,200,000 đ
Khóa điện tử Samsung SHP-A30
Mã số: Samsung SHP-A30
3759

Khóa điện tử Samsung SHP-A30

5,500,000 đ
Khóa vân tay wifi Samsung SHP-DP609
Mã số: SHP-DP609
6695

Khóa vân tay wifi Samsung SHP-DP609

9,000,000 đ
Khóa vân tay Samsung SHP-DH538
Mã số: SHP-DH538
8485

Khóa vân tay Samsung SHP-DH538

5,500,000 đ
Khóa điện tử Gateman V60-FH
Mã số: Gateman V60-FH
5136

Khóa điện tử Gateman V60-FH

4,000,000 đ
Khóa điện tử Gateman V50H
Mã số: Gateman V50-FH
4103

Khóa điện tử Gateman V50H

4,000,000 đ
Khóa điện tử Gateman V40
Mã số: Gateman V40
9174

Khóa điện tử Gateman V40

4,000,000 đ
Khóa điện tử Gateman FK521
Mã số: Gateman FK521
6376

Khóa điện tử Gateman FK521

14,000,000 đ
Khóa điện tử Gateman B360
Mã số: Gateman B360
7375

Khóa điện tử Gateman B360

8,000,000 đ
Khóa điện tử Gateman G-Swipe
Mã số: Gateman G-Swipe
8023

Khóa điện tử Gateman G-Swipe

6,000,000 đ
Khóa điện tử Gateman HASH
Mã số: Gateman HASH
6193

Khóa điện tử Gateman HASH

4,000,000 đ
Khóa điện tử Gateman V43
Mã số: Gateman WV43
5444

Khóa điện tử Gateman V43

4,000,000 đ
Khóa điện tử Gateman F21
Mã số: Gateman WF21
6870

Khóa điện tử Gateman F21

5,500,000 đ
Khóa điện tử Gateman V41
Mã số: Gateman WV41
7321

Khóa điện tử Gateman V41

4,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-7100F
Mã số: S-7100F
868

Khóa điện tử Schlage S-7100F

16,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-7800F
Mã số: S-7800F
721

Khóa điện tử Schlage S-7800F

16,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-6800F
Mã số: S-6800F
803

Khóa điện tử Schlage S-6800F

12,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-6000
Mã số: S-6000
763

Khóa điện tử Schlage S-6000

8,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-6500F
Mã số: S-6500F
889

Khóa điện tử Schlage S-6500F

12,000,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-510F
Mã số: S-510F
1143

Khóa điện tử Schlage S-510F

7,000,000 đ
Khóa vân tay Schlage S-480
Mã số: S-480
965

Khóa vân tay Schlage S-480

5,500,000 đ
Khóa điện tử Schlage S-260
Mã số: S-260
781

Khóa điện tử Schlage S-260

5,500,000 đ
Khóa điện tử EUROLOCK S9
Mã số:
6761

Khóa điện tử EUROLOCK S9

6,500,000 đ
Khóa điện tử EUROLOCK R7
Mã số:
5825

Khóa điện tử EUROLOCK R7

3,500,000 đ
Khóa điện tử Eurolock R7-F
Mã số: Eurolock R7-F
5631

Khóa điện tử Eurolock R7-F

4,500,000 đ
Khóa thẻ từ EUROLOCK R7-PRO
Mã số: R7-PRO
2281

Khóa thẻ từ EUROLOCK R7-PRO

5,000,000 đ
Khóa vân tay EUROLOCK L8
Mã số: EUROLOCK L8
5774

Khóa vân tay EUROLOCK L8

9,500,000 đ
Khóa vân tay cửa nhôm EUROLOCK EL9000-AL
Mã số: EL9000-AL
10221

Khóa vân tay cửa nhôm EUROLOCK EL9000-AL

6,500,000 đ
Khóa vân tay cửa nhôm iMAZU Z600
Mã số: iMAZU Z600
1002

Khóa vân tay cửa nhôm iMAZU Z600

5,800,000 đ
5,500,000 đ
Khóa vân tay cửa nhôm iMAZU Z800
Mã số: iMAZU Z800
922

Khóa vân tay cửa nhôm iMAZU Z800

5,500,000 đ
5,000,000 đ
Khóa vân tay cửa nhôm EUROLOCK EL9000-AL
Mã số: EL9000-AL
10221

Khóa vân tay cửa nhôm EUROLOCK EL9000-AL

6,500,000 đ

Trụ sở chính: Số 211 Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

Store 1: 458D Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q.7 , Tp.hcm

Store 2: 48D Lương Định Của, P. Bình An, Q.2, Tp.hcm

Store 3: 288 Đường Bưởi, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, Hà nội

TTBH: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh

Hotline: 0902.914.222 - 0908.477.598 - 0973.477.598

Hotmail: sale.kinglock@gmail.com

Locks-door '' Sự lựa chọn tốt nhất của bạn ''

 

DMCA.com Protection Status

Chủ sở hữu Website

CTY CP XD & PHỤ KIỆN NỘI THẤT DƯƠNG GIA

- Điện thoại: 0909.477.598 - 0902.914.222- 0973.477.598

- Email: sale.kinglock@gmail.com

 Địa chỉ: Số 211 Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

- Địa chỉ: Số 48D, Đường Lương Định Của, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM

- Mã số thuế: 0315331950

- Ngày cấp: 05/02/2015

- Store 2: Số 211 Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

- Store 1: Số 48D, Đường Lương Định Của, P. Bình An, Quận 2, TP.HCM

Back to top